Кыргыз Республикасы жана региондору

Кыргыз Республикасы жана региондору

Мезгилдүүлүк: Кварталдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: отчетчеттук кварталдан кийин 30-на чейин

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика и регионы»


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви