Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардыгы 12 285 13 483 14 847 15 670 16 427
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 6 044 8 331 9 010 9 643 10 084
Пайдалуу кендерди казуу 15 134 20 225 25 265 24 254 26 046
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 18 577 19 340 21 162 24 026 24 253
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 20 571.6 23 537 27 094 29 528 30 819
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 9 329.8 10 833 11 478 11 802 12 367
Курулуш 10 007 11 959 12 384 13 156 14 549
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 12 361 12 648 13 150 13 958 14 417
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 16 133 18 143 19 862 22 617 23 037
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 8 813.1 9 553 10 265 11 138 12 003
Маалымат жана байланыш 21 862 24 678 26 204 28 160 30 707
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 27 066 26 903 30 157 33 038 34 019
Кыймылсыз мүлк операциялары 7 938 9 703 10 000 10 086 11 337
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 15 022 17 582 18 197 20 690 21 760
Административтик жана көмөкчү ишмердик 10 246 11 078 12 263 11 954 12 410
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 15 525.5 16 385 17 297 18 183 19 880
Билим берүү 8 204.3 9 233 10 862 11 095 11 369
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 244 9 381 9 728 9 947 10 313
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 9 182 9 741 9 042 8 439 8 616
Башка тейлөө ишмердиги 9 810 12 178 14 823 15 454 15 303
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..