Суу ресурстарын коргоо жана үнөмдүү пайдалануу (млн. куб.метр)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Суу булактарынан суу алуу 7 658 7 569 7 333.7 7 657.8 7 758
Жер астынан чыккан сууну алуу 225.6 343.8 208.7 224.6 245
Сууну пайдалануу 4 768 5 224.5 4 668.7 5 072.4 5 088.7
өндүрүштүк муктаждыктарга 80.8 86.5 67.2 69.1 82.5
Сугатка жана айыл чарбаны суу менен камсыз кылууга 4 530.5 4 922.2 4 435.3 4 821.6 4 817
Агызылган агын суулар 103.6 99.9 100 101.6 101.1
Нормативдик-тазаланган сууларды агызуунун көлөмү 104.8 94.5 93.5 95.4 96.1
Булганыч агын сууларды агызуунун көлөмү (тазаланбаган жана чала тазаланган) 2.4 2.4 2.1 2.1 1.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..