Коомдук талкуу

Долбоор КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Расмий статистика жөнүндө

Долбоор Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын расмий статистика чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын расмий статистика чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө» Мыйзам долбооруна МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзам долбооруна салыштырма таблицаСПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Ре

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2019-жылга статистикалык иштердин программасы бекитүү жөнүндө

2019-жылга статистикалык иштердин ПРОГРАММАСЫ

Акыркы жаңылоо: 16.07.2018, 16:51