Кыргыз Республикасынын 2012-2016-ж. мезгилинин Демографиялык жылдык басылмасы басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 06.10.2017


Басылмада республиканын заманбап административдик-аймактык түзүлүшү, калктын санынын өзгөрүшү, калктын жыныстык-курактык жана улуттук курамы, аймактар боюнча жайгашышы, төрөт жана өлүм, калктын өлүмүнүн себептери, никелешүү жана ажырашуу, миграция процесстери жөнүндө маалыматтар камтылган.

Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылыңыздар.

 

 

Социалдык-демографиялык статистика жана эмгек рыногу башкармалыгынын демографиялык статистика бөлүмү              e-mail: r.chynybaeva@stat.kg;    тел. + 996 (312) 325336.

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 06.10.2017, 10:40