Үстүбүздөгү жылдын январь-февралындагы ички дүӊ продуктунун түзүмү. Кыскача талдоо

Басылмалардын датасы: 11.03.2020


Экспресс - маалымат

Ички дүң продукт (ИДП) 2020-жылдын январь-февралында алдын-ала баалоо боюнча өткөн жылдын январь-февралына салыштырмалуу 4,3 пайызга көбөйүү менен 69 млрд. сомду түздү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, ИДПнын көлөмү, өткөн жылдын январь-февралынын деңгээлинен 3,3 пайызга өсүү менен 61 млрд. ашык сом өлчөмүндө түзүлдү.

ИДПнын өсүшү, негизинен, өнөр жай, курулуш тармактары, айыл чарба жана кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге, товар өндүрүү тармактарынын өткөн жылдын январь-февралына салыштырмалуу  өсүү темпи 106,9 пайызды (2019-жылдын январь-февралында – 109,5 пайыз), ал эми кызмат көрсөтүү тармактары – 102,4 пайызды (2019-жылдын январь-февралында – 101,2 пайыз) түздү.

ИДПнын түзүмүндөгү эң чоң үлүш кызмат көрсөтүү тармактарына (49,7 пайызы) туура келип  өткөн жылдын деңгээлинде калды, ал эми товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 3,0 пайыздык пунктка көбөйдү жана 37,3 пайызды түздү. Өнөр жай тармагынын үлүшү 25,5 пайызды түздү, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,3 пайыздык пунктка жогору.  Айыл чарба тармагынын үлүшү 7,5 пайызды түздү жана өткөн жылдын деңгээлинен 0,1 пайыздык пунктка азайды, ал эми курулуш тармагынын үлүшү 0,2 пайызга азайуу менен 4,3 пайызды түздү.   

2020-жылдын январь-февралында экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери

Жыйынтыкка карата пайыз менен

2019

2020

ИДП

69 031,2

104,3

100,0

100,0

Товар өндүрүү тармактары

25 689,6

106,9

34,3

37,3

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана

5 144,1

101,7

7,6

7,5

балык  уулоочулук

Өнөр жай

17 583,5

109,9

22,2

25,5

Пайдалуу кендерди казуу

1 021,1

123,8

1,1

1,5

Иштетүү өндүрүшү

       

 (Иштетүү өнөр жайы)

12 776,5

110,5

15,5

18,5

Электр энергия, газ, буу жана 

       

 кондицияланган аба менен камсыздоо 

 (жабдуу)

3 497,1

105,9

5,2

5,1

Суу менен жабдуу, тазалоо,

288,8

101,7

0,4

0,4

калдыктарды иштетүү жана кайра

пайдалануучу чийки затты алуу

Курулуш

2 962,0

101,0

4,5

4,3

Кызмат көрсөтүү тармактары

34 388,2

102,4

49,7

49,7

Дүң жана чекене соода; автоунааларды

11 002,1

104,1

16,0

15,9

жана мотоциклдерди оңдоо

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү

3 244,3

106,6

4,8

4,7

 сактоо

Мейманканалар менен ресторандардын 

959,8

105,9

1,4

1,4

ишмердиги

Маалымат жана байланыш

2 369,5

98,9

3,7

3,4

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

16 812,5

100,7

23,8

24,3

Продуктуларга таза (субсидияларды

       

 эсептебегенде) салыктар

8 953,4

104,3

16,0

13,0

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: eisenkulova@stat.kg;

тел. + 996 (312) 324695; 325351

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼” Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 11.03.2020, 13:45