ПРЕСС-АНОНС: 11-июнда пресс-конференция өткөрүлөт

Басылмалардын датасы: 10.06.2019


Улуттук статистика комитети, ай сайын, айдын биринчи декадасында пресс-конференция өткөрөт. Бул иш-чаранын негизги максаты коомчулукка расмий статистикалык маалыматтарды массалык маалымат каражаөткөрүлөтттары аркылуу жеткирүү, өлкөнүн экономикасы жөнүндө коомчулукка кеңири маалымат берүү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү  менен жайылтыла турган статистика маалыматтарынын сапатын жакшыртуу жана статистикага болгон ишенимди жогорулатуу болуп эсептелет.

Жолугшуунун жүрүшүндө Улутстаткомдун жооптуу кызматкерлери пресс-конференциянын катышуучуларына  2019-жылдын январ-майында Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык абалынын жыйынтыктары, 2018-жылда Кыргыз Республикасынын калкынын жакырчылык деңгээли жана Кыргыз Республикасында калкты социалдык камсыздоонун негизги көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтарды беришет.

Өткөрүлө турган күнү: 2019-жылдын 11-июну.
Өткөрүлө турган убакыты: 10.00-11.00

Өткөрүлө турган жери: Улуттук статистика комитети, 720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе көч., 374

Чыгып сүйлөөчүлөр:                   

  • Турдубаева Чинара Сейтказиевна – Жыйынтыктоо иштери жана статистикалык маалыматты жайылтуу бөлүмүнүн башчысы;
  • Самохлеб Галина Якуповна – Үй-чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы;
  • Рахманова Жылдыз Жалиловна – Социалдык статистика бөлүмүнүн башчысы.

 

Толук маалымат алуу үчүн же интервью уюштуруу маселелери боюнча пресс-катчы Борис Анисович Арабаевге, тел.: 62 57 47, e-mail: smi_nsc @stat.kg кайрылсаңыздар болот.

 

Катышууну тастыктоо үчүн e-mail: smi_nsc @stat.kg, svodnsc@stat.kg жазыңыздар.

****

Кыргыз Республикасынын Улуттук маалыматтык-статистика системасы, өлкөнүн эң маанилүү мамлекеттик маалыматтар системасынын бири катары экономика рыногунун заманбап талаптарына жооп берет, мамлекеттик бийлик органдарын жана коомчулукту республиканын  социалдык, экономикалык, демографиялык жана экологиялык абалы жөнүндө керектүү маалыматтар менен камсыз кылып турат.  

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).

Биз байланыштабыз:

www.stat.kg   

Facebook

тел.625747


Акыркы жаңылоо: 10.06.2019, 08:44