Улутстаткомдун Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту 2013-2018-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын экономикалык иштердин түрлөрү боюнча өнөр жай продукциясынын өндүрүшү жөнүндө аналитикалык баяндама даярдаган

Басылмалардын датасы: 13.08.2019


Улутстаткомдун Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту Улутстаткомдун борбордук аппаратынын адистери менен биргеликте 2013-2018-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын экономикалык иштердин түрлөрү боюнча өнөр жай продукциясынын өндүрүшү жөнүндө аналитикалык баяндама даярдашкан.

Ушул изилдөөнүн максаты, улуттук экономиканын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын өнөр жай продукция өндүрүшүнүн өнүгүшүнө ачык талдоо жүргүзүү болуп саналат.

___________________________________________________
Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө ” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 13.08.2019, 14:43