2019-жылдын июлунда негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын талдоосу. ЕАЭБ мамлекеттеринин борборлору боюнча кыскача обзору

Басылмалардын датасы: 19.08.2019


Ушул күндө болгон расмий маалыматтар боюнча, 2019-жылдын июлунда ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары Москва шаарында байкалды.

Таблица: 2019-жылдын июлунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары
(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

4,74

4,78

6,60

4,38

Койдун эти

4,29

5,28

8,39

-

Ак (каймак) май

4,49

6,42

12,92

8,60

Пастеризацияланган сүт, литр

0,74

0,66

1,15

0,71

Жумуртка, ондук

0,93

0,79

1,14

1,07

Биринчи сорттогу буудай уну

0,42

0,52

0,69

0,61

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,60

0,37

0,94

0,77

Картошка

0,33

0,40

0,64

0,61

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.
(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2019-жылдын июлунда ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борборлорунун ичинен картошкага болгон максималдуу орточо керектөө баа (1 килограмм үчүн 0,64 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу чекене баа (1 килограмм үчүн 0,33 АКШ доллары) - Бишкек шаарында катталды. 2019-жылдын июлунда уй этинин э¾ т¼м¼н баасы (1 килограмм үчүн 4,38 АКШ доллары) – Минск шаарында, биринчи сорттогу унга (1 килограмм үчүн 0,42 АКШ доллары) жана кой этинин (1 килограмм үчүн 4,29 АКШ доллары) - Бишкек шаарында, пастеризацияланган сүттүн баасы (1 литр үчүн 0,66 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында байкалды.

График: 2019-жылдын июлунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары
(килограмм үчүн АКШ доллары)

2019-жылдын июлунда орточо чекене бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Нур-Султан шаарында – 10,8 пайызга жана Минск шаарында – 4,1 пайызга, уй этине Минск шаарында – 7,6 пайызга катталган баалардан жогору болуп түзүлдү. Мындан тышкары, 2019-жылдын июлунда биринчи сорттогу ундан жасалган нанга болгон орточо керектөө баалар Бишкек шаарында Нур-Султан шаарындагы баалардын деңгээлинен 38,3 пайызга жана жумурткага – 15,1 пайызга ашты.

Таблица: 2019-жылдын июлунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларындагы айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

100,8

139,2

92,4

Койдун эти

100

123,1

195,6

-

Ак (каймак) май

100

143,0

287,8

191,5

Пастеризацияланган сүт, литр

100

89,2

155,4

95,9

Жумуртка, ондук

100

84,9

122,6

115,1

Биринчи сорттогу буудай уну

100

123,8

164,3

145,2

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

61,7

156,7

128,3

Картошка

100

121,2

193,9

184,8

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

334,6

756,0

1 368,7

724,4

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнү3 кг менен

Уйдун эти

70,7

156,4

212,8

168,0

Койдун эти

78,1

141,6

167,4

-

Ак (каймак) май

74,6

116,6

108,7

85,6

Пастеризацияланган сүт, литр

451,8

1 128,2

1 217,6

1 033,6

Жумуртка, ондук

360,2

946,3

1 235,2

687,5

Биринчи сорттогу буудай уну

800,7

1 431,2

2 036,3

1 199,0

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

561,3

2 011,7

1 496,1

954,6

Картошка

1 027,4

1 868,0

2 201,9

1 208,6

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 2019-ж июнундагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2019-ж. майындагы - Москва ш. боюнча, 2019-ж. 2-кварталындагы - Нур-Султан ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.
3 Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн аныктоо үчүн 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасы кабыл алынды.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттердин айрым  борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай 2019-жылдын июлунда Бишкек шаарында бардык тамак-аш азыктары боюнча анын көрсөткүчтөрү алардын башка борборлордогу деңгээлдеринен артта калган, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, орточо эмгек акыга Бишкектен 71 килограммга жакын уйдун этин сатып алса болот, ал эми Москвада – 3 эсеге (213 килограмм) көп. Нур-Султан шаарында  бир айлык эмгек акыга 1431 килограмм, ал эми Бишкек шаарында – 801 килограммга жакын биринчи сорттогу ун сатып алса болот.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 19.08.2019, 15:07