Вакансии

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей Национального статистического комитета Кыргызской Республики

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей территориальных органов государственной статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики

Аймактык мамлекеттик статистика органынын ваканттык кызмат ордун ээлөөгө карата жарыяланган конкурстун жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы чечиминин негизинде, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, бош кызмат орундарына төмөнкү адис дайындалды:

№ к/н

Аты-жөнү

Кызмат орду

Түзүмдүк бөлүктүн аталышы

Дайындалган күнү

Эскертүү

1

Алимов Жеңишбек Жайчиевич

Жетекчи

Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаардык мамлекеттик статистика бөлүмү

04.09.2019г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча

Акыркы жаңылоо: 04.09.2019, 09:36