Manufacturing

Quick Info

Dynamic tables

Contacts

  Реалдуу сектор башкармалынын өнөр жай жана энергетика статистика бөлүмү
   
  Бөлүмдүн башчысы Нурбаева Айнура Табылгановна +996 (312) 66-40-44   anurbaeva@stat.kg
  Башкы адис Ибраева Назгуль +996 (312) 66-43-36    
  Жетектөөчү адис Абдылдабекова Калия Тегизбековна +996 (312) 66-40-39   k.abdyldabekova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Бакаева Айгуль Эликбаевна +996 (312) 66-43-36   a.bakaeva@stat.kg