National accounts

Methodology

Contacts

  Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы

  Башкармалыктын начальниги Исенкулова Эльвира Казакбаевна +996 (312) 32-46-95
   
  eisenkulova@stat.kg
   
  Башкы адис Кунева Наргиза Джумабековна +996 (312) 32-46-43    
  Башкы адис
  Ажиева Жийдекан Абдиевна
  +996 (312) 32-46-43   j.ajieva@stat.kg
  Башкы адис Захарова Наталья Владимировна +996 (312) 32-46-43   n.zaharova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Сеитова Чолпон Султаналиевна +996 (312) 32-53-51
   
   
  Улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмү
  Бөлүм башчы
  Кудербаева Амангул Мирбековна +996 (312) 32-53-51   kuderbaeva@stat.kg
  Башкы адис Рахманкулова Лилия Джапарбековна +996 (312) 32-53-51    
  Башкы адис Асанбекова Асель Исатбековна +996 (312) 32-46-43   a.asanbekova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Эдилбекова Аида Эдилбековна +996 (312) 32-46-43    
  Адис Омушев Эсенбек Омушевич +996 (312) 32-46-43   e.omushev@stat.kg